Marketing One,s.r.o.

 

 

9_prenajom_budova_A_poschodie_s_u

Marketing One, s.r.o.

Spoločnosť Marketing One s.r.o. pôsobiaca v Maďarsku a na Slovensku, vytvára reklamné kampane a marketingové projekty v oblasti gastronómie, kultúry a športu. Hlavnou činnosťou spoločnosti je obchod, marketing a administratíva. Našimi partnermi sú Bratislavské hudobné divadlo, Divadlo Malá scéna a sieť Aquaparkov v Maďarsku a na Slovensku.

Marketing One s.r.o. vznikla zoskupením firiem zo 4 štátov Európy (SLOVAKIA, HUNGARY, UKRAINE, POLAND) Naše viac ako 12 ročné skúsenosti v oblasti marketingu, reklamy, PR a podpory predaja sme sa rozhodli zúžitkovať a vytvoriť nadnárodnú korporáciu. Našim cieľom je predovšetkým daľší rozvoj, či už nových divízií, projektov ale v neposlednom rade samotná expanzia do nových krajín v rámci Európy a Ázie. Sme presvedčení že rýchlosť rozvoja – rastu firmy spočíva v potenciáli pracovníkov, ktorí firmu tvoria. Aj preto sa v prvom rade sústreďujeme na rozvoj ľudí po biznisovej, aj po ľudskej stránke – WE DON’T BUILD THE PRODUCTS, WE BUILD PEOPLE.

Kvalita a rozmanitosť schopností a vlastností pracovníkov Mareting One nám zabezbečili veľmi rýchly rozvoj v každej krajine. Veríme, že práve vďaka týmto veciam sme boli schopní úspešne zrealizovať nové a nové projekty a rozbehnúť obchod v rôznych odvetviach. Zakladáme na osobnosti – PERSONALITY IS THE KEY. Našim spoločným cieľom je vytvoriť jednu z najsilnejších marketingových a predajných spoločností v Európe.

Otváracie hodiny –Po-Pia 09:00-16:00

kontaktné údaje :

Anna Ostrížová, 0940 837 693,

mone.marketingone@gmail.com