Eduinfo, s.r.o.

16_eduinfo_a_poschodie_s_u

Naša spoločnosť sa zaoberá:

distribúcie informačných brožúr, letákov,  posterov A3 a B1 v priestoroch čakární a chodieb polikliník a nemocníc zabezpečujeme  taktiež  služby ako wellness, kúpele a výletné plavby.

Kontaktné údaje: EDUINFO, s.r.o., 951 15  Mojmírovce 611