AFC ekonomická kancelária

65_A_AFC_ekonomická_kancelária_budova_G_poschodie

AFC ekonomická kancelária

-vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva, komplexnej účtovnej agendy

-vypracovanie ročných účtovných závierok, účtovné poradenstvo

-daňové priznanie DPH, cestná daň, daň z príjmov FO, PO

-spracovanie podkladov a evidencia DPH

-mzdy, mzdové účtovníctvo, personalistika

-komunikácia s úradmi

 

Tel.: +421 903 793 914

Email: milovka@gmail.com