Notársky úrad

 

 

69_Notársky_úrad_budova_G_poschodie

Činnosť notára:
– spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch (zmluvy, dohody, závety, listiny o vydedení, manželské zmluvy, spoločenské zmluvy a zakladateľské listiny, exekučné tituly, uznanie dlhu, …..)
– osvedčenie pravosti podpisu na listine, osvedčenie správnosti odpisu alebo fotokópie listín, osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb, osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva, osvedčenie o tom, že je niekto nažive, osvedčenie vyhlásenia o splnení podmienok pre zápis do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb za príslušné zdaňovacie obdobie, osvedčenie o iných skutočnostiach (o priebehu a výsledku losovania, o predložení listiny, …..)
– úschovy (úschovy závetov a iných listín, úschova peňazí)
– registrácia, zmena a výmaz záložných práv v Notárskom centrálnom registri záložných práv
– vydávanie výpisov z obchodného registra použiteľných na právne úkony
– právne rady a spisovanie iných listín

Činnosť notára ako súdneho komisára:
– prejednávanie dedičských vecí na základe písomného poverenia Okresného súdu v Nitre

Úradné hodiny:
Pondelok: 07.30 hod – 15.30 hod.
Utorok: 07.30 hod – 15.30 hod.
Streda: 07.30 hod – 15.30 hod.
Štvrtok: 07.30 hod – 15.30 hod.
Piatok: 07.30 hod – 14.00 hod.

037/ 6511115
zuzana.svrckova@notar.sk

Notársky úrad – JUDr. Zuzana Svrčková
Coboriho 1
949 01 Nitra (POLYGÓN)

Celý článek